برنامه همکاری در فروش

روش مورد نظر خود را برای فروش خدمات زیرساختی از مراکز داده خاورمیانه انتخاب کنید

محصولات

Sell web and cloud services from Middle East data centers

web products نام دامنه
web products میزبانی وب
web products سرور مجازی شخصی و اختصاصی
web products Office 365
web products Work Emails
web products SSL Certificates
مشاهده خدمات وب سازگار
+
Why buzinessware

Benefits of becoming our reseller

payment

Flexible Payment
Methods

Pay via Credit Card, PayPal or your Prepaid Wallet by adding funds to it

transfer

Migration included for free and dedicated liaison to ensure smooth transition & zero downtime

chanels

Multiple Sales
Channels

Sell via our Control Panel or integrate our API or Sell on your Online Storefront

عنوان بخش چرا ما

متن توضیح خود را وارد کنید - از پنل مدیریت تمام متون قابل ویرایش است.

باکس یک

این متن قابل ویرایش هست

درباره ی ما

عنوان باکس دوم

لورم ایپسوم متنی ست آزمایشی برای تست

خدمات

عنوان باکس سوم

لورم ایپسوم متنی ست آزامایشی

زیرساخت

عنوان باکس ۴

متن باکس ۴

پنل مدیریت
Up